TOMOGRAF CS 8100 3D

 

CS 8100 3D  – zaawansowany tomograf komputerowy  łączący w sobie funkcje pantomografu (obrazowanie 2D) oraz tomografu CBCT (diagnostyka trójwymiarowa -3D).

Najwyższa rozdzielczość badania 3D na poziomie 75 μm gwarantuję precyzję diagnostyczną , a zmienne pole obrazowania 3D (od 4×4 aż do 8×9 cm) pozwala ograniczyć promieniowanie rentgenwskie  do interesującego nas obszaru. Znaczna redukcja dawki promieniowania w stosunku do tradycyjnych aparatów analogowych nie pozostaje bez znaczenia dla naszego zdrowia,  i sprawia, że badanie staje się bezpieczne również dla dzieci.

Tomografia jest badaniem niezbędnym prze zabiegami implantacji, odbudowy kości, często  przed usunięciem zębów zatrzymanych czy w skomplikowanch przypadkach leczenia kanałowego .