W Pięknie Uśmiechu, leczymy  nie zęba, lecz Człowieka, nie skupiamy się wyłącznie  na problemie, z którym Pacjent zgłosił się do gabinetu lecz otaczamy  naszych Pacjentów kompleksową opieką stomatologiczną.

Pierwszą wizytę poświęcamy na poznanie Pacjenta, historii jego leczenia, jego stomatologicznych problemów, na dokładną diagnostykę opartą o badanie kliniczne i radiologiczne, pobieramy wyciski  i wykonujemy dokumentację fotograficzną.

Badanie wewnątrzustne przeprowadzamy pod mikroskopem, dzięki czemu często diagnozujemy problemy niewidoczne podczas rutynowej kontroli, a mające istotny wpływ na końcowy efekt leczenia. Komunikując się z Pacjentem wykorzystujemy obraz z cyfrowej kamery wewnątrz ustnejdzięki czemu możemy pokazać widoczne w jamie ustnej zmiany w dużym powiększeniu. Ułatwia to Pacjentom zrozumienie istoty toczących się procesów i podjęcie świadomej decyzji o leczeniu.

 

Na podstawie uzyskanej w ten sposób wiedzy przygotowujemy  plan leczenia kompleksowego i kosztorys, omawiamy możliwości terapeutyczne  i ustalamy harmonogram wizyt.

Serdecznie zapraszamy