BEEFILL

W jednym urządzeniu zintegrowano dwa systemy do termoplastycznego wypełniania kanałów gutaperką (Downpack i Backfil ).

BeeFill umożliwia szybkie i szczelne zamknięcie otworu wierzchołkowego oraz niezwykle precyzyjne trójwymiarowe wypełnienie całego systemu korzeniowego zęba – co jest jednym z fundamentów skutecznego leczenia kanałowego.